«

»

มิ.ย.
16

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

Registration1-62ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
https://oreg2.rmutt.ac.th/registrar/home.asp
ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA62111107.5 KiB40
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA61111107.5 KiB38
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA60111108.4 KiB28
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA59111107.1 KiB32

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62111108.0 KiB38
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62112107.5 KiB41
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61111108.5 KiB41
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61112108.4 KiB33
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60111108.5 KiB36
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60112108.8 KiB29
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59111106.3 KiB29
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59112106.3 KiB31

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62111128.3 KiB36
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62112128.3 KiB28
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61111108.3 KiB37
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61112110.7 KiB33
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60111128.2 KiB33
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60112105.7 KiB27
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59111108.8 KiB32
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59112108.8 KiB28

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH62111107.9 KiB27
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH61111107.8 KiB26
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH60111108.5 KiB29
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH59111107.9 KiB27

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST62111107.6 KiB34
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST61111108.6 KiB32
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST60111108.4 KiB36
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59111107.3 KiB28
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59112107.3 KiB32

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62111107.8 KiB54
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62112107.6 KiB36
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62113108.0 KiB34
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61111107.3 KiB118
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61112107.2 KiB105
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61113107.3 KiB80
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60111110.4 KiB62
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60112107.3 KiB45
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59111106.5 KiB45
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59112109.0 KiB39

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62111107.3 KiB44
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62112107.1 KiB35
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62113107.0 KiB35
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61111106.9 KiB81
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61112107.9 KiB87
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61113108.0 KiB61
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60111107.6 KiB80
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60112107.6 KiB92
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59111107.1 KiB53
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59112107.1 KiB49

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT60121113.3 KiB50
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT59121108.1 KiB36

ปฏิทินปีการศึกษา 2562 แบบเดิม

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.