«

»

ก.พ.
20

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

20180220Bio_06นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 และ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ศึกษาดูงานการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ การกำจัดตะกอน และการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง กรุงเทพมหานคร ใน วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84241

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.