«

»

ส.ค.
07

สาขาวิชาฟิสิกส์มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

Technical University of Liberecผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ (สหกิจศึกษาต่างประเทศ) ณ Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation, Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ค ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2562

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.