«

»

ต.ค.
17

ระบบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

scifix

ระบบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ตัวเดียวกับรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

- หากยังไม่มีรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยติดต่อขอรหัสได้ที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา ตึก Iwork สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02 549-3074

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*