«

»

พ.ย.
28

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20191128AppliedChemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาในหลักสูตร ณ ห้อง ST 1306 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92953

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.