«

»

ม.ค.
20

การประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

messageImage_1579059706556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ
สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหน่วยงาน
จากการประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.