«

»

มิ.ย.
12

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 8–12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ST 1–308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98265

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.