«

»

ก.ย.
26

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

หลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

หลักสูตร สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตร สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หรือสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02-5493613-5 (ติดต่อสอบถาม MOU)

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.