«

»

ก.พ.
25

ประชุมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในการประชุมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชุมออนไลน์
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103843

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.