«

»

พ.ค.
27

ภาพโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมีผลคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่า 30% หรือนักศึกษาที่มีความประสงค์เพิ่มเติมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเปิดภาคการศึกษา เข้าโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12725

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.