«

»

ก.ย.
05

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์และทดสอบ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์และทดสอบ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2555 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุ

>> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ << 

Print Friendly, PDF & Email
Sci8
Sci8
sci8.pdf
1.7 MiB
217 Downloads
รายละเอียด...