«

»

ก.ย.
15

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

sciงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์  พุทธกาล เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ  ห้อง SC 1501  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16076

Print Friendly, PDF & Email