«

»

พ.ย.
07

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555

stj_03บัณฑิตคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมในพิธี และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16977

Print Friendly, PDF & Email