ก.ค.
07

การบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติทางเคมี

SONY DSCภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี โดยมี รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์  จากคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2554
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8648

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกวาด8รางวัลจากกรุงโซล-เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์(“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development )

FILE466“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกวาด8รางวัลจากกรุงโซล-เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์(“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development )  Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SONY DSCคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม SC1306 , SC1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2554
ภาพการตรวจประเมินเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8560

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

โครงการ Science Night 2011

sci_143สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Science Night 2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกดาว-เดือน ของภาควิชาและสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดดาว-เดือน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8283

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

ad1บรรณาธิการหนังสือหญิงไทย ได้เข้าพบ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์-และเทคโนโลยี เพื่อขอสัมภาษณ์และถ่ายแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ลงในนิตยสารหญิงไทย ปีที่ 36 ปักแรกสิงหาคม พ.ศ.2554 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : 
http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8268

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

บทสรุปผู้บริหาร

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เอกสารบทสรุปผู้บริหาร

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

rmutt_1rmutt_2

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

SONY DSCสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานพิธีไหว้ครู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8245

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2554

SONY DSCนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องภายในคณะฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8227

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

sci125สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2554  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8104

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts