ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2

alumni-web1

วิธีการจองโต๊ะคืนสู่เหย้า

โดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ

บัญชีเลขที่ 453-1-39755-9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สามารถจองโต๊ะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557
หมายเหตุ 
1 โต๊ะ สามารถนั่งได้ 8 ท่าน ท่านละ 500 บาท

รายชื่ออาจารย์ติดต่อประสานงานศิษย์เก่า

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว chucane@hotmail.com 02 5494199

ภาควิชาเคมี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นายอรรถพร ศิริเมธากุล Em2546@hotmail.com 081-4390503

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวธาวัลย์ อัมพวา tawan08@gmail.com 089-6887909
2 นายอัคเรศ สิงห์ทา nusbeam@hotmail.com 090-9844805

สาขาวิชาชีววิทยา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ suttawan@hotmail.com 081-7169462

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นายปริญญา จันทร์แสงรัตน์ cd_smile@hotmail.com 081-6384110
2 นางจริญญา ทะหลวย jean765@gmail.com 092-3434131

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวปิยนันท์ เทียบศรไชย Yukino_hp@hotmail.com 086-5094521

สาขาวิชาฟิสิกส์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวฉันทนา สาลวัน Chantana_rmutt@hotmail.com 086-5094521

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวอิศราภรณ์ เทียมศร isiss12@hotmail.com 086-7116640
2 นายกิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ wit_kittipong@hotmail.com 089-4109092

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 549 4155 , 089 6687909 (อ.ธาวัลย์ อัมพวา) หรือ 085 4089429 (อ.ประภาส)

 

รายละเอียดการจัดงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2

– ราคาโต๊ะ (โต๊ะละ 4,000 บาท/8คน หรือ 500 บาท/คน)

– Theme งาน “มีนาพาเพลิน” (ศิษย์เก่าท่านใดแต่งตัวตาม CONCEPT จะมีรางวัลพิเศษมอบให้)

– ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก

– กิจกรรมเกมส์ – จำหน่ายสินค้าจากภาควิชา/สาขาวิชา

– ประกวด Popular Alumni (ภาควิชา/สาขาวิชาละ 1 คน)

– กิจกรรมเกมส์บนเวที, จับหางบัตรผู้โชคดี

– สอยกัลปพฤกษ์ (สอยดาว)

– ดนตรีและการแสดง

– คาราโอเกะ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=54

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.