ประชุมประชาพิจารณ์สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150319sciผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การใช้ E-office และการดำเนินการสอบของคณะฯ เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26555

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1165

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.