สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ ประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชา 09-314-263 หลักนิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ และรายวิชา 09-314-263 ปฏิบัติการหลักนิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์สำหรับนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพชั้นสูงต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42954

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1681

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.