คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 
ประเภทโครงงาน/งานสหกิจศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

20170120coopsci_0220170120coopsci_0520170120coopsci_03

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1808

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.