โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci24-04-62อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งโครงการย่อย คือ การอบรมการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการอบรมพัฒนาภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75951

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2145

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.