สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

20190422bio_12สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2176

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.