การประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556

STEM_17ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
1. รางวัลชนะเลิศ
โครงงานเรื่อง : กระบวนการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือน กรณีศึกษาการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากครัวหรือที่ล้างจาน

STEM_14
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
โครงงานเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียในชุมชนเคหะคลองหก โดยใช้ผักตบชวาฃ

STEM_13
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงงานเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของกระจับในการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งน้ำทิ้งในชุมชนโดยการดัดแปลงระบบบำบัดน้ำจากระบบบำบัดบึงประดิษฐ์

STEM_12

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=647

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.