การประกวดโครงงานนักศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

การประกวดโครงงานนักศึกษาประจำปี 2556 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งโครงงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. พีระพนธ์ ไชยสลี, ปวีณา ทะนงศักดิ์วิเศษ, พรประภา ศรีสมบัติ และ ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
ได้่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทองค์ความรู้
โครงงานเรื่อง : การสำรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดปทุมธานี

1 4 5 6 9 sci_13

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=760

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.