บรรยายพิเศษหัวข้อ “Photoelectrochemical water splitting using Iithium doped bismuth vanadate photoanode with near-complete bulk charge separation”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Photoelectrochemical water splitting using Iithium doped bismuth vanadate photoanode with near-complete bulk charge separation” โดย Prof.Dr.A.M. Kannan จาก The Polytechnic School Ira A. Fulton Schools of Engineering, PRLTA 335A Arizona State University  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสโลป อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94536

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2493

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.