กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่และทำบุญภาควิชาเคมี

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่และทำบุญภาควิชา โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารบุคลากรในภาควิชา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=271

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.