ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา สังข์ทอง และ นางสาวทิตสุชา อุทยานิล นักศึกษาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงงานเรื่อง Development of a semiconductor film preparation to remove organic pollutant โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว  ในงาน Young Rising Stars of Science Award 2020 (YRSS) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่  5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101185

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2833

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.