คณาจารย์ภาควิชาเคมีร่วมประชุมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

KM_25คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย โดยมีผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดทำ KM ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 และ Sc1307
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20276

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=314

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.