โครงการประกวดทูตวัฒนธรรม

sci_03สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดทูตวัฒนธรรม เนื่องในงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่องาน “แผ่นดินทองแห่งท้องทุ่ง รุ่งเรืองเมืองธัญญบูรี มาฆปุรณีศรีศรัทธา ร่วมบูชาวิถีธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบทอดและรักษาขนบธรรม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 255 ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19913

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=386

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.