คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 
ประเภทโครงงาน/งานสหกิจศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

20170120coopsci20170120coopsci_02
20170120coopsci_0320170120coopsci_0620170120coopsci_0520170120coopsci_04