สาขาวิชาชีววิทยา

ลำดับชื่อสถานประกอบการ
1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด
3สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี 
4บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชัลแนล จำกัด
5สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 
6องค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี 
7บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
8บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
9บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด 
10บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 
11คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
13บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด สาขาศูนย์วิจัย
14ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด 
15องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
16Division of Environmental Engineering, Graduate School of Sciences and Technology of Innovation, Yamaguchi University, Japan  
17National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), TAIWAN
18Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya,  Indonesia