มิ.ย.
03

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5374

ม.ค.
13

เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ก.ย.
09

รายละเอียดการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554