โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล และเตรียมความพร้อมในการร่วมดำเนินการในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง ST-1 805 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3528909573884782

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3151

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.