ม.ค.
18

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมใจปลูกต้นไม้รอบคณะฯ

sci_21คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมใจปลูกต้นไม้รอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10514

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ตรวจสอบรายชื่อ รหัสประจำตัวสอบ สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ(เฉพาะวุฒิ ปวส.)

ม.ค.
16

วีดีทัศน์ประมวลภาพสถานการณ์อุทกภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
16

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ม.ค.
13

ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง Semantic Web Technology

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ภาพการบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อวิจัย

sci_18สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มาบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อวิจัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพการบรรยายเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10481

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ

ม.ค.
10

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล
—————————————————-

08.15 – 08.45 น.   ลงทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ 4
08.45 – 09.00 น.   คณบดีกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554
09.00 – 10.00 น.   การเขียน “Resume”
10.00 – 11.00 น.   วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อไปสมัครงาน”
11.00 – 11.45 น.   คำแนะนำและประสบการณ์จากศิษย์เก่าถึงว่าที่บัณฑิต
11.45 – 12.15 น.    พิธีความยินดีนักศึกษาชั้นปีที่ 4
12.15 – 13.00 น.    ทำแบบสอบถามและรับอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.    คำแนะนำและประสบการณ์จากศิษย์เก่า (แยกตามภาควิชา/สาขาวิชา)

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

การประกวดเว็บไซต์ Web Design Contest 2012

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University, ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมคณะวิทยา่ศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคระนักศึกษาจาก Seoul Women’s University, ประเทศเกาหลี ในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาไทย อีกทั้งได้ศึกษาดูงานตามสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10443

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts