นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game (ฟิสิกส์สัมพันธ์ของภาควิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ) ซึ่งในปีนี้ได้คว้ารางวัลมาทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง ทีมชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แชร์บอล ทีมหญิง และขอขอบคุณทาง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561