โครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์กล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต่างๆ