ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

การประชาสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

บริษัท เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของ Hiden Analytical (หนึ่งในสปอนเซอร์ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ TICST 2017) และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง Gas, Plasma และ Surface analysis กับอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา