สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ “ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว”

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ "ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว"

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ “ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว” โดยนักศึกษาชันปีที่ 4 ณ ลานสวนปาล์มข้างตึกวิทยฐานะ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561