Good Bye Seniors 2018

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดงาน Good Bye Seniors 2018

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงาน Good Bye Seniors ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในธีมงาน “ฟิสิกส์สันนิวาส” โดยมีอาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆ ปี 4 กันมากมาย