แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่ยังไม่ได้รับเอกสาร

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2556 ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรองการศึกษา ได้ ณ ห้อง One Stop Service สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 18.30 น.

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=33

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.