ก.ค.
06

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้าน AI และ IoT (ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการทางด้าน AI และ IoT (ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง) และนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อการเรียนการสอนและการดำเนินงานวิจัยทางด้าน Artificial Intelligence และ Internet of Things (Ai2OT) และแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก Vice President Lung-Jen, Wang จาก National Pingtung University มาพูดเกี่ยวกับการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนทางด้าน IoT และให้คำแนะนำในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้นำ และการสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1311 (Ai2OT) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67161

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2018 (ASEIS 2018)”

20180704ASEIS_39คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2018 (ASEIS 2018)” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป. 13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67425

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

พิธีลงนามความร่วมมือกับ CHIKITSAK SAMUHA’S Patkar-Varde College

20180704MOU_77ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับ Prof. Dr. G.V.Pandit Prof. Dr Mala Kharkar จาก S.S. & L.S. Patkar College of Arts & Science , and V.P. Varde College of Commerce & Economics ประเทศอินเดีย ในพิธีลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เรื่องการทำงานวิจัยร่วมกัน และการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับนักศึกษาจำนวน 2 ทุน ผ่านทางช่องทางรัฐบาลอินเดีย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67699

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (8)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (1)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (4) RT2018 (2)RT2018 (3)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (5)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วย MOOC (Massive Open Online Courses)”

20180704MOOC_74ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วย MOOC (Massive Open Online Courses)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด แซ่หลี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ST-1814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67644

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (7)RT2018 (6)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

บรรยากาศพิธีมอบโล่รางวัลในงาน “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61″

คณาจารย์ และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัล ในงาน Open House “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61″ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67605

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts