มี.ค.
22

พิธีรับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอิคคิวซัง ๓ การทำโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT

20180322stem_102ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอิคคิวซัง ๓ การทำโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62420

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
21

โครงการค่ายอิคคิวซัง ๓ การทำโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายอิคคิวซัง ๓ การทำโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปีที่ ๔ (กันยายน ๒๕๖๐- มิถุนายน ๒๕๖๑) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ST- 1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62321

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
21

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

sci20180321-1sci20180321sci20180321-2sci20180321-3sci20180321-4sci20180321-5

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์(Games Based Learning Techniques)

20180320COD

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

โครงการอบรมการทำสื่อแอนิเมชัน (Animation)

20180319comsci_11สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการทำสื่อแอนิเมชัน (Animation) ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62309

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
16

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

pichet

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29244312_1514046428704450_2461019503308308480_n20180315-320180315-220180315-120180315-4

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

การสอบโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180315IT_02สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST- 1 306 และห้องประชุม ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63076

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
14

คณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NPUST

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Chang-Hsien Tai อธิการบดีจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง และการจัดทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ตึกสำนักงานอธิกาบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63090

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

mathcomsci1mathcomsci2

คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62304

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts