ก.พ.
13

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม DUltimate Basic Python Programming

Ultimate Basic Python ProgrammingUltimate Basic Python Programming
————————————————-

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม Data Visualization with Python

Data Visualization with Python

Data Visualization with Python
————————–————————

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

การประชุมหารือ “ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับTrue Click Life”

20200212True_18True Click Life เข้าประชุมหารือกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่อง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96916

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

20200212coopsci_17ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96892

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” ณ โรงเรียนสามโคก

20200211sci_07ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 9 หลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามโคก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96850

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
07

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รร.สวนกุหลาบ รังสิต_๒๐๐๒๐๗_0028คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 9 หลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96819

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี​การศึกษา 2562​

20200206MOU_07ผศ.ดร.สมหมาย​ ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี​การศึกษา 2562​ กับสถานศึกษา​20​ แห่ง​ ในวันที่​ 6​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ​ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์​ มทร.ธัญบุรี​ โดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ เข้าร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ​ ของคณะฯ​ แก่​ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96806

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาขีพ

20200206coopsci_07งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาขีพ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96795

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

การบรรยายหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

20200206Intellectualภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร? ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร (ตัวแทนสิทธิบัตรเลขที่ 2262) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96728

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
01

พิธีทำบุญประจำปี 2563 ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือฯ

20200131chem_07ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี 2563 ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้อง ST- 2 109 ชั้น 1 สถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96714

 

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts