9

สาขา


15

หลักสูตร


1320

นักศึกษา


176

บุคลากร


สรุปข้อมูลเมื่อ
ปีการศึกษา 2565

“เป็นคณะที่ผลิตนวัตกรและสร้างนวัตกรรมชั้นนำ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณค่าสู่สังคมและประเทศ”

ข่าวสารและกิจกรรม

June 8, 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตอลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

June 5, 2023

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

June 5, 2023

ปฏิทินการศึกษาและตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

May 29, 2023

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra รุ่นที่ 1″ และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษา Python รุ่นที่ 1

May 29, 2023

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

May 29, 2023

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

June 5, 2023

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

June 5, 2023

ปฏิทินการศึกษาและตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

May 31, 2023

ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย)

January 12, 2023

ร้านขายเครื่องดื่ม “Babycaker” มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

October 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงงานของนักศึกษา จากมูลนิธิทาคาฮาชิ บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd.

October 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิทาคาฮาชิ บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd.

May 29, 2023

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra รุ่นที่ 1″ และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษา Python รุ่นที่ 1

May 29, 2023

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

May 29, 2023

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

September 20, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสภาวะภายใต้สุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 15, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 15, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดสกัดและแยกบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รางวัลและเกียรติยศ