กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

1. กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555


2. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555


3. กำหนดการฝึกซ้อมย่อยทางสวท.จะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนัก ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องสวมชุดครุยที่ถูกระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี   ตัวอย่างชุดครุย 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=15

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.