Category Archive: ข่าว

ก.พ.
15

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศล ครั้งทีี่ 18

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ขอแสดงความยินดีกับนายทศวรรษ อุติลา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากโครงการคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
05

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ป …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
05

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับวุฒิปวช.และ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2561

คลิกดูสาขาที่เปิดรับสมัคร คลิกดูระเบียบก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
15

ยินดีต้อนรับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาทรัพยากรณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากงาน 2017 IIDC

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts