MOU ความร่วมมือ

ข่าว MOU สำหรับบุคลากร

September 8, 2023

เยี่ยมชมและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ COFCO CPMC (TIANJIN) Co.,Ltd.

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการพัฒนานักศึกษาต่างชาติร่วมกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ (ส่วนของงานธุรกิจดิจิทัล) ณ COFCO CPMC (TIANJIN) Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ เมืองเทียนจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
September 7, 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Beijing Polytechnic College

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีฯ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Beijing Polytechnic College โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงส่งเสริมความเป็นนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 (ช่วงเช้า) ณ […]
September 7, 2023

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Luohe Vocational College of Food

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีฯ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Louhe Vocational College of Food เพื่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ Luohe […]
September 7, 2023

กิจกรรมเยี่ยมชมและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ณ Beijing Jiamei Zhihui International Education

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีฯ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ณ Beijing Jiamei Zhihui International Education เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 สาธารณรัฐประชาชนจีน
September 5, 2023

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Luohe Vocational College of Food

August 31, 2023

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับ Professor Tsuyoshi Imai และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมต้อนรับ Professor Tsuyoshi Imai และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
August 30, 2023

พิธีบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมทักษะทางวิชาการญาณวิทย์ จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณสมพล มีพ่วง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมทักษะทางวิชาการญาณวิทย์ จำกัด เพื่อการจัดการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการ การแนะแนว การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เสริมทักษะการเรียนรู้ และการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับระดับอุดมศึกษา โดยจัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ […]
July 27, 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนเครือข่าย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนกบินทร์วิทยา โรงเรียนกบินทร์บุรี โรงเรียนวังดาลวิทยาคม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ และโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality:AR) และ (Virtual Reality:VR) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ […]
July 19, 2023

ประชุมหารือทางวิชาการและวิจัย ร่วมกับ บริษัท กรีนสปอต จํากัด : ไวตามิ้ลค์

ผศ.ดร.อารณี โชติโก รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ และคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ประชุมหารือทางวิชาการและวิจัย ร่วมกับ บริษัท กรีนสปอต จํากัด : ไวตามิ้ลค์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ST1-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี