เที่ยงเกษตร : ปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ มทร.ธัญบุรี

sci_07ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำผลงานวิจัยเรื่องปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ ออกรายการเที่ยงเกษตร ทางโทรศัทน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
ขอขอบคุณข่าวจาก : www.ch7.com

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=295

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.